This Page

has moved to a new address:

Matecznik: LISTOPAD i GRUDZIEŃ przed nami – mimo, że kolorowa, ciepła, słoneczna jesień się kończy i ustępuje miejsca deszczom i chłodom, nadal jest pięknie :)

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service